Tarantula - Họ nhện sinh vật của rừng rậm Amazon

Creatures of the Amazon Tarantulas – Họ nhện Amazon

When dinosaurs ruled the Earth spiders weaved their lives beneath them. When the dinosaurs became extinct spiders adapted and are still living with us today. Their only real enemy and threat to their existence is Man.

Tarantula - Họ nhện sinh vật của rừng rậm Amazon
Tarantula – Họ nhện sinh vật của rừng rậm Amazon

In the Amazon the 3 most common Tarantulas are The Pink Toe Tarantula, the Red Tarantula and The black Tarantula. They all belong to the family group theraphosidae.

The most common tarantula in the Amazon is the Pink-Toe Tarantula. These spiders love the humidity of the rainforest. The Pink-Toe is very docile which makes them ideal as pets. They have comparatively shorter lives than other tarantulas, females up to 9 years and males up to 3. (Other Tarantulas can live longer, with females living up to 30 years, males usually die after mating.) As their name implies it has a pink colour at the base of its legs, but the main body is considerably darker.

The Black Tarantula, is a slow mover and is a lot more docile than its Pink-Toed cousin and they too make ideal pets.

The Red Tarantula is really the bad-tempered cousin and is larger than the others, but they are also considerably rarer and extremely aggressive. Red hairs cover their body (hence its name).

The Tarantulas are the biggest spiders on Earth, the biggest being found in the Amazon rainforest. All Tarantulas are hairy and come in various colours. The “Big Daddy” of all Tarantulas is Pseudotherathosa apophysis which can have a leg span of up to 13 inches.

These spiders have an external skeleton (exoskeleton) which means their skeleton is on the outside of their body rather than inside. The hairs on the body and legs of the Tarantula are very sensitive to temperature and smell. On each of their feet are 2 tiny claws which are very much like cat’s claws, with a sort of shock absorber behind them.

Most Amazon Tarantulas are “urticating” meaning they have barbed hairs on their bodies which can penetrate tissue causing infection and at least irritation.

Tareantulas dissolve the flesh of its victims by injecting venom using their fangs. After the flesh is dissolved the Tarantula sucks it up like a tasty soup. They have powerful jaws and can soon crush its prey. Ambush is the main tactic for catching prey, they just lie in wait until its victim comes along. Tarantulas live anywhere they can, underground, in the trees or on the ground. All Tarantulas are carnivorous, they like meat, but will catch and eat other spiders, insects even miilepedes, birds, small snakes, lizards and frogs.

Tarantulas are not a threat to humans and there has never been a single death attributed to a tarantula bite. Humans are a far greater threat to these docile 8 legged creatures with their ever increasing hunger for more space.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Khi khủng long cai trị Trái đất, nhện đã dệt cuộc sống của chúng bên dưới chúng. Khi khủng long tuyệt chủng, nhện đã thích nghi và vẫn đang sống với chúng ta ngày nay. Kẻ thù thực sự duy nhất và mối đe dọa cho sự tồn tại của họ là Con người.

Ở Amazon, 3 loài Tarantula phổ biến nhất là The Pink Toe Tarantula, Red Tarantula và The black Tarantula. Tất cả chúng đều thuộc nhóm gia đình trị liệu.

Loài tarantula phổ biến nhất ở Amazon là Pink-Toe Tarantula. Những con nhện này thích độ ẩm của rừng nhiệt đới. Ngón chân út rất ngoan ngoãn khiến chúng trở thành vật nuôi lý tưởng. Chúng có tuổi thọ tương đối ngắn hơn so với các loài chó săn khác, con cái lên đến 9 năm và con đực lên đến 3 tuổi (Những con chó đốm khác có thể sống lâu hơn, với con cái sống đến 30 năm, con đực thường chết sau khi giao phối.) Như tên gọi của chúng, nó có màu hồng màu ở gốc chân, nhưng phần thân chính sẫm hơn đáng kể.

Black Tarantula, là một loài di chuyển chậm chạp và ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với người anh em họ Pink-Toed và chúng cũng trở thành vật nuôi lý tưởng.

Red Tarantula thực sự là người anh em họ xấu tính và lớn hơn những người khác, nhưng chúng cũng hiếm hơn đáng kể và cực kỳ hung dữ. Những sợi lông đỏ bao phủ khắp cơ thể (do đó có tên như vậy).

Tarantulas là loài nhện lớn nhất trên Trái đất, lớn nhất được tìm thấy trong rừng nhiệt đới Amazon. Tất cả các Tarantulas đều có lông và có nhiều màu sắc khác nhau. “Big Daddy” của tất cả Tarantulas là Pseudotherathosa apophysis có thể có sải chân lên đến 13 inch.

Những con nhện này có khung xương bên ngoài (exoskeleton) có nghĩa là khung xương của chúng nằm ở bên ngoài cơ thể chứ không phải bên trong. Lông trên cơ thể và chân của Tarantula rất nhạy cảm với nhiệt độ và mùi. Trên mỗi bàn chân của chúng có 2 móng vuốt nhỏ rất giống móng vuốt của mèo, với một loại giảm sóc phía sau.

Hầu hết các loài Tarantulas ở Amazon đều “nổi mề đay” có nghĩa là chúng có lông gai trên cơ thể, có thể xâm nhập vào mô gây nhiễm trùng và ít nhất là kích ứng.

Tareantulas làm tan da thịt của nạn nhân bằng cách tiêm nọc độc bằng răng nanh của họ. Sau khi thịt được hòa tan, Tarantula sẽ hấp dẫn nó như một món súp ngon. Chúng có bộ hàm mạnh mẽ và có thể sớm nghiền nát con mồi. Phục kích là chiến thuật bắt mồi chính, chúng chỉ việc nằm chờ cho đến khi nạn nhân của nó đi cùng. Tarantulas sống ở bất cứ đâu chúng có thể, dưới lòng đất, trên cây hoặc trên mặt đất. Tất cả các loài Tarantulas đều là loài ăn thịt, chúng thích ăn thịt, nhưng sẽ bắt và ăn các loài nhện khác, côn trùng thậm chí cả chim sơn ca, chim, rắn nhỏ, thằn lằn và ếch.

Tarantulas không phải là mối đe dọa đối với con người và chưa bao giờ có một trường hợp tử vong nào do tarantula cắn. Con người là mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với những sinh vật 8 chân ngoan ngoãn này với sự khao khát không gian rộng hơn ngày càng tăng của chúng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.