Yacuruna

The Legend of Yacuruna – Truyền thuyết về Yacuruna

Here in Amazonia the local people believe many myths, legends and stories, one of them is the Yacuruna. In Quechua the word translates into Yacu meaning “water” and Runa meaning “man”. So Yacuruna is a water man.

It is said that the Yacurunas live in beautiful underwater cities normally close to the confluence of two rivers. These cities are like the reflection of human cities. In the Yacuruna cities there are crystal palaces with beautiful coloured walls made of pearl and fish scales. The Yacuruna have a leasurely lifestyle and recline in hammocks made of feathers, their chairs are turtles and their canoes are alligators.

Descriptions of the Yacuruna vary but it is said they are hairy, have an alligators body, back to front heads and deformed feet. Yacuruna is always accompanied by a serpent and many say that he rides an alligator, always at night. He also has the capacity to transform himself into an attractive young man or a pink dolphin to charm his victims into going with him. When he locates a victim he also uses aphrodisiacs to help him take her back to his underwater palace. When local people disappear without trace it is always the Yacuruna that gets the blame. After a while the captives of the Yacuruna start to look like their capturers with their back to front heads and feet, transforming them into Yacurunas too. This process can never be reversed. After long nights riding alligators and abducting women and girls the Yacuruna return to their underwater palaces and sleep, always with one eye open.

One story tells of a young girl who was captured by the Yacuruna while she was swimming, the Yacuruna had actually transformed himself into a pink dolphin to lure her. She was then dragged under the water and disappeared. In this case she reappeared a year later but in the form of a mermaid. While she was held captive she married a Yacuruna and learned to become a healer. Yacuruna are said to be able to heal sick people. When someone is sick the village shaman often calls to the Yacuruna for his assistance in the healing process.

Julio Cesar Lopez (pictured above) is a man from the jungle and belongs to the San Juan Artesians Association. Julio gave life to this legend and often dresses up as Yacuruna. He goes around Iquitos scaring everyone! He wants to remind everyone not to forget the history of the Amazon and to keep the traditions, myths and legends of the Amazon Jungle alive.

So if you happen to bump into Yacuruna, just say, “Hola!”, it just might be good old Julio.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Ở Amazonia, người dân địa phương tin vào nhiều huyền thoại, truyền thuyết và câu chuyện, một trong số đó là Yacuruna. Trong tiếng Quechua, từ này dịch thành Yacu có nghĩa là “nước” và Runa có nghĩa là “người”. Vì vậy, Yacuruna là một người nước.

Người ta nói rằng người Yacurunas sống ở những thành phố xinh đẹp dưới nước thường gần nơi hợp lưu của hai con sông. Những thành phố này giống như sự phản chiếu của những thành phố của con người. Trong các thành phố Yacuruna có những cung điện pha lê với những bức tường màu tuyệt đẹp làm bằng ngọc trai và vảy cá. Người Yacuruna có lối sống thanh thoát và ngả lưng trên những chiếc võng làm từ lông vũ, ghế của họ là rùa và ca nô của họ là cá sấu.

Các mô tả về Yacuruna khác nhau nhưng người ta nói rằng chúng có nhiều lông, có thân hình cá sấu, đầu ngửa ra trước và bàn chân biến dạng. Yacuruna luôn đi cùng với một con rắn và nhiều người nói rằng anh ta cưỡi một con cá sấu, luôn luôn vào ban đêm. Anh ta cũng có khả năng biến mình thành một người đàn ông trẻ tuổi hấp dẫn hoặc một con cá heo hồng để quyến rũ các nạn nhân của anh ta đi cùng anh ta. Khi xác định được vị trí của một nạn nhân, anh ta cũng sử dụng thuốc kích dục để giúp anh ta đưa cô ấy trở lại cung điện dưới nước của mình. Khi người dân địa phương biến mất không dấu vết, Yacuruna luôn là người phải chịu trách nhiệm. Sau một thời gian, những người bị bắt giữ Yacuruna bắt đầu trông giống như những kẻ bắt giữ họ với đầu và chân quay về phía trước, biến họ thành Yacuruna. Quá trình này không bao giờ có thể được đảo ngược. Sau những đêm dài cưỡi cá sấu và bắt cóc phụ nữ và trẻ em gái, Yacuruna trở về cung điện dưới nước của họ và ngủ, luôn luôn mở một mắt.

Một câu chuyện kể về một cô gái trẻ bị Yacuruna bắt khi cô ấy đang bơi, Yacuruna đã thực sự biến mình thành một con cá heo màu hồng để dụ cô ấy. Sau đó cô bị kéo lê dưới nước và biến mất. Trong trường hợp này, cô ấy xuất hiện trở lại một năm sau đó nhưng dưới hình dạng một nàng tiên cá. Trong khi bị giam cầm, cô đã kết hôn với một Yacuruna và học cách trở thành một người chữa bệnh. Yacuruna được cho là có thể chữa lành những người bệnh. Khi ai đó bị ốm, thầy cúng trong làng thường gọi đến Yacuruna để được hỗ trợ trong quá trình chữa bệnh.

Julio Cesar Lopez (ảnh trên) là một người đàn ông đến từ rừng rậm và thuộc Hiệp hội Nghệ sĩ San Juan. Julio đã truyền sự sống cho truyền thuyết này và thường ăn mặc thành Yacuruna. Anh ta đi khắp Iquitos khiến mọi người sợ hãi! Anh ấy muốn nhắc nhở mọi người đừng quên lịch sử của Amazon và giữ cho những truyền thống, huyền thoại và truyền thuyết của Amazon Jungle còn sống.

Vì vậy, nếu bạn tình cờ gặp Yacuruna, chỉ cần nói, “Hola!”, Đó có thể là Julio già tốt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.