Priodontes maximus

The Giant Armadillo – Cánh tay khổng lồ

Armadillo is the Spanish word meaning “Little Armoured One” but the Giant Armadillo is the largest of all the armadillos and could not at all be considered “little”. The Giant Armadillo can grow up to 5 feet in length and weigh up to 130 lbs. The Giant Armadillo population covers a wide area. Although most are found in the Amazon Basin its territory stretches from North Eastern Venezuela and South to parts of Northern Argentina. Its habitat is varied and they have been found in floodplains, tropical and subtropical rainforests, dry woodlands and even up to 1500 feet above sea level. A large population of termites and ants is a prerequisite for Giant Armadillos inhabiting an area. It is thought that they live in an area of about 2 square miles. Once a Giant Armadillo encounters a termite mound it will completely consume all its inhabitants. It is thought that Giant Armadillos can swim but generally they stick to dry land. They are usually loners only meeting up with others to mate. They are nocturnal and spend the daytime in burrows which they dig with their strong legs and extra long claws. The Giant Armadillo can stand on its hind legs and reach into the higher parts of termite mounds if it has to. Usually when they have destroyed a termite mound they bury themselves beneath it and stay there for some time before moving on.

The Giant Armadillo has a bony shell which covers most of its body, its head and other extremities can be hidden underneath the shell when attacked by a predator. They also have a very big central claw much like the Giant Anteater. The upper parts of the shell are dark grey and the lower parts separated by a dark band is much lighter. The body covered by the shell is pink and wrinkly and the tail and legs are covered in scales.

Very little is known about the mating of the Giant Armadillo but after a gestation period of about 4 months usually 1 or 2 babies are born. The young depend on the mother for up to 6 months after which time they are independent. Giant Armadillos (both sexes) reach sexual maturity at about 1 year old. It appears that after mating the males have no further interest in their offspring. The penis of the male is up to 50% of its body length so it can reach the genitals of females under the shell. The Giant Armadillo is on the Endangered List. Encroachment by humans into its territory are a big factor in this, but local indigenous people also kill them for its meat. Its natural predators are the Jaguar and the Puma.

It is generally believed that Giant armadillos can live up to 15 years.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Armadillo là từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Một chiếc bọc thép nhỏ” nhưng Giant Armadillo là chiếc lớn nhất trong số những chiếc Armadillo và hoàn toàn không thể được coi là “nhỏ”. Giant Armadillo có thể dài tới 5 feet và nặng tới 130 lbs. Quần thể Giant Armadillo bao gồm một khu vực rộng lớn. Mặc dù hầu hết được tìm thấy ở lưu vực sông Amazon, lãnh thổ của nó trải dài từ Đông Bắc Venezuela và Nam đến các vùng của Bắc Argentina. Môi trường sống của nó rất đa dạng và chúng được tìm thấy ở các vùng đồng bằng ngập lũ, rừng mưa nhiệt đới và cận nhiệt đới, rừng cây khô và thậm chí lên đến 1500 feet trên mực nước biển. Một số lượng lớn mối và kiến ​​là điều kiện tiên quyết cho những con Armadillos khổng lồ sinh sống trong một khu vực. Người ta cho rằng chúng sống trong một khu vực rộng khoảng 2 dặm vuông. Một khi Giant Armadillo gặp phải gò mối, nó sẽ hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ cư dân của nó. Người ta cho rằng Giant Armadillos có thể bơi nhưng nhìn chung chúng bám vào đất khô. Chúng thường là những kẻ cô độc chỉ gặp gỡ những người khác để giao phối. Chúng sống về đêm và dành ban ngày trong các hang mà chúng đào bằng đôi chân khỏe và móng vuốt dài thêm. Giant Armadillo có thể đứng bằng hai chân sau và vươn vào những phần cao hơn của gò mối nếu phải. Thông thường, khi họ đã phá hủy một ụ mối, họ sẽ chôn mình bên dưới nó và ở đó một thời gian trước khi tiếp tục.

Giant Armadillo có một lớp vỏ xương bao phủ phần lớn cơ thể, đầu và các bộ phận khác của nó có thể ẩn bên dưới lớp vỏ khi bị kẻ thù tấn công. Chúng cũng có một móng vuốt trung tâm rất lớn giống như Thú ăn kiến ​​khổng lồ. Các phần trên của vỏ có màu xám đen và các phần dưới được ngăn cách bởi một dải sẫm màu nhạt hơn nhiều. Cơ thể được bao phủ bởi lớp vỏ có màu hồng và nhăn, đuôi và chân có vảy.

Có rất ít thông tin về sự giao phối của Giant Armadillo nhưng sau thời gian mang thai khoảng 4 tháng thường có 1 hoặc 2 con được sinh ra. Trẻ phụ thuộc vào mẹ cho đến 6 tháng sau thời gian đó chúng tự lập. Armadillos khổng lồ (cả hai giới) đạt đến độ tuổi thành thục sinh dục vào khoảng 1 tuổi. Có vẻ như sau khi giao phối, những con đực không còn quan tâm đến con cái của chúng nữa. Dương vật của con đực dài tới 50% chiều dài cơ thể nên có thể chạm tới bộ phận sinh dục của con cái dưới lớp vỏ. Giant Armadillo nằm trong danh sách nguy cấp. Sự xâm lấn của con người vào lãnh thổ của nó là một yếu tố lớn gây ra điều này, nhưng những người bản địa địa phương cũng giết chúng để lấy thịt của nó. Những kẻ săn mồi tự nhiên của nó là Jaguar và Puma.

Người ta thường tin rằng Giant armadillos có thể sống tới 15 năm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.