Bufo marinus

The Giant Toad – Cóc khổng lồ

These monster amphibians are the biggest toads in the World growing up to nearly 15 inches long and the larger females weighing up to 6 lbs. Their latin name is Bufo marinus but they are also known as the Marine Toad and the Cane Toad. Their real habitat is Central and South America but now it can be found in Florida, Hawaii, the Carribean, the Philippines and Australia. Giant Toads normally eat mostly insects but mice, frogs and small birds are on its menu. In fact its fair to say that anything that fits into its large mouth will be consumed too.

They were introduced into Australia (mainly Queensland) in 1935 in an attempt to control the Cane Beatle. This was a failure because of the lack of natural predators in Australia. The Cane Toad as it is known there prospered and has spread to most parts of North Eastern Australia to the detriment of indigenous species who have been displaced or have lost their food supply.

In it’s natural habitat in South America the Giant Toad has 3 main enemies apart from man, they are large birds, snakes and large cats like the Jaguar, Puma and the Ocelots. When attacked the Giant Toad usually stands its ground and depends entirely on a poisonous toxin which is released from the paratoid glands in the large lumps behind its eyes. This poison can kill most predators although some have acquired an immunity to it.

There is no breeding season as such, they breed all year round if left alone. The male attracts a mate by calling out with a sound like a cell phone dialing tone. The spawn and the tadpoles are poisonous which gives the young a good head start. The female can lay up to 20,000 eggs in one go. The tadpoles are silver/white underneath and black above. They grow up to 1 inch in length and form large groups which constantly move around the pond or hatching area.

Mainly nocturnal the Giant Toad is brown or creamy coloured. It is believed they can live up to 40 years in captivity but in the wild their life span is considerably less.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Những loài động vật lưỡng cư quái vật này là loài cóc lớn nhất trên thế giới, dài tới gần 15 inch và những con cái lớn hơn nặng tới 6 lbs. Tên latin của chúng là Bufo marinus nhưng chúng còn được gọi là Cóc biển và Cóc mía. Môi trường sống thực sự của chúng là Trung và Nam Mỹ nhưng bây giờ nó có thể được tìm thấy ở Florida, Hawaii, Carribean, Philippines và Australia. Cóc khổng lồ thường ăn chủ yếu là côn trùng nhưng thực đơn của nó là chuột, ếch và các loài chim nhỏ. Trên thực tế, công bằng mà nói rằng bất cứ thứ gì vừa với miệng lớn của nó cũng sẽ được tiêu thụ.

Chúng được du nhập vào Úc (chủ yếu là Queensland) vào năm 1935 trong một nỗ lực nhằm kiểm soát Cane Beatle. Đây là một thất bại vì thiếu các động vật ăn thịt tự nhiên ở Úc. Cane Toad như nó được biết đến ở đó phát triển thịnh vượng và đã lan rộng đến hầu hết các vùng của Đông Bắc Úc, gây thiệt hại cho các loài bản địa đã bị di dời hoặc mất nguồn cung cấp thực phẩm.

Trong môi trường sống tự nhiên ở Nam Mỹ, Cóc khổng lồ có 3 kẻ thù chính ngoài con người, chúng là các loài chim lớn, rắn và mèo lớn như Jaguar, Puma và Ocelots. Khi bị tấn công, Cóc khổng lồ thường đứng vững và phụ thuộc hoàn toàn vào một loại độc tố độc được tiết ra từ các tuyến paratoid trong các cục lớn phía sau mắt của nó. Chất độc này có thể giết chết hầu hết các loài săn mồi mặc dù một số đã có được khả năng miễn dịch với nó.

Không có mùa sinh sản như vậy, chúng sinh sản quanh năm nếu chỉ để một mình. Con đực thu hút bạn tình bằng cách gọi với âm thanh giống như âm thanh quay số của điện thoại di động. Đẻ trứng và nòng nọc là chất độc giúp con non có một khởi đầu thuận lợi. Con cái có thể đẻ tới 20.000 trứng trong một lần. Nòng nọc có màu bạc / trắng bên dưới và màu đen ở trên. Chúng có chiều dài lên đến 1 inch và tạo thành các nhóm lớn liên tục di chuyển quanh ao hoặc khu vực ấp trứng.

Chủ yếu về đêm Cóc khổng lồ có màu nâu hoặc màu kem. Người ta tin rằng chúng có thể sống tới 40 năm trong điều kiện nuôi nhốt nhưng trong tự nhiên tuổi thọ của chúng ít hơn đáng kể.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.