Paraponera clavata

Bullet Ants – Kiến Bullet

Ranging from Central America south to Paraguay the Bullet Ant is very widespread in fact it is said that there are 4 Bullet Ant nests to every hectare of rainforest. Unlike other ants there are normally only a few hundred occupants to each nest. Nests are usually located at the bases of trees. The worker ants forage all the time in the trees and even up to the canopy, seldom do they forage on the forest floor. Nectar is the most common food taken back to the nest. It is carried between the worker’s mandibles. Sometimes, insects, fruits and sometimes small animals are collected and taken back to the nest to be consumed.

The sting of the Bullet ant is said to be the most painful of any sting and is compared to being hit by a bullet. The Bullet Ants live in humid lowland jungle. In the Amazon the Bullet Ant is known as “Hormiga Veinticuatro” the 24 Hour Ant, because it’s sting can last up to 24 hours. After being stung it was described as an immense pain, with “waves of burning”. This pain can last up to 24 hours. Scientists are currently working on the venom to see if it can be used in medical applications.

The queen Bullet Ant is a lot bigger than the workers who are usually about 20 to 30 mm in length. The workers are very strong, like a wingless wasp, reddish black in colour and they are very predaceous.

A little known tribe of indigenous Indians use the ants in initiation ceremonies. The Satere-Mawe people from Brazil first dull the senses of a large number of Bullet Ants by dipping them in a type of jungle sedative, possibly curare. The ceremony is to initiate a young man and bring him into the adult world as a warrior. Then hundreds of the ants are put into a glove made out of leaves with their stingers facing inwards. Soon afterwards the youth puts his hand into the glove and must keep it on for at least 10 minutes. The pain is excruciating and the hand becomes paralyzed. After this the youth will shake for days. This ceremony is repeated up to 20 times over the next year before the boy is initiated. A few months ago a friend of mine Katoo from Brazil attempted this ceremony and ended up in hospital in a critical condition.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Trải dài từ Trung Mỹ về phía nam đến Paraguay, Kiến Đạn rất phổ biến trên thực tế, người ta nói rằng có 4 tổ Kiến Đạn trên mỗi ha rừng nhiệt đới. Không giống như các loài kiến ​​khác, mỗi tổ thường chỉ có vài trăm người cư ngụ. Tổ thường nằm ở gốc cây. Kiến thợ kiếm ăn mọi lúc trên cây và thậm chí trên tán cây, hiếm khi chúng kiếm ăn dưới nền rừng. Mật hoa là thức ăn phổ biến nhất được đưa về tổ. Nó được thực hiện giữa các trục hàm của người lao động. Đôi khi, côn trùng, trái cây và đôi khi động vật nhỏ được thu thập và đưa về tổ để tiêu thụ.

Vết đốt của kiến ​​Bullet được cho là đau nhất trong số các vết đốt và được so sánh với việc bị trúng đạn. Kiến Đạn sống trong rừng rậm ẩm thấp ở vùng đất thấp. Ở Amazon, Kiến Bullet được gọi là “Hormiga Veinticuatro” Kiến 24 giờ, vì vết đốt của nó có thể kéo dài đến 24 giờ. Sau khi bị đốt, nó được miêu tả là một cơn đau vô cùng, với “những làn sóng thiêu đốt”. Cơn đau này có thể kéo dài đến 24 giờ. Các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu loại nọc độc này để xem liệu nó có thể được sử dụng trong các ứng dụng y tế hay không.

Kiến chúa lớn hơn rất nhiều so với kiến ​​thợ thường có chiều dài khoảng 20 đến 30 mm. Những con ong thợ rất khỏe, giống như một con ong bắp cày không cánh, có màu đỏ đen và chúng rất ăn thịt.

Một bộ tộc thổ dân da đỏ ít được biết đến sử dụng kiến ​​trong các nghi lễ nhập môn. Những người Satere-Mawe đến từ Brazil đầu tiên đánh lừa các giác quan của một số lượng lớn Kiến Bullet bằng cách nhúng chúng vào một loại thuốc an thần trong rừng, có thể là curare. Buổi lễ là để bắt đầu một người đàn ông trẻ tuổi và đưa anh ta vào thế giới người lớn với tư cách là một chiến binh. Sau đó, hàng trăm con kiến ​​được cho vào một chiếc găng tay làm từ lá cây với ngòi của chúng hướng vào trong. Ngay sau đó thanh niên cho tay vào găng tay và phải giữ nguyên trong vòng ít nhất 10 phút. Cơn đau dữ dội và bàn tay trở nên tê liệt. Sau đó, tuổi trẻ sẽ rung chuyển trong nhiều ngày. Nghi lễ này được lặp lại tối đa 20 lần trong năm tiếp theo trước khi cậu bé được bắt đầu. Cách đây vài tháng, một người bạn của tôi, Katoo đến từ Brazil đã cố gắng thực hiện nghi lễ này và cuối cùng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.