Rết khổng lồ Amazonian

The Amazonian Giant Centipede – Rết khổng lồ

The Amazon rainforest is teeming with life and there are more species of insects there than the rest of the world combined. Some of these insects grow to enormous sizes like the dinner plate sized tarantula which was featured earlier in this collection. The tarantula is venomous but not too dangerous unlike the Amazonian giant centipede which is not only very venomous but is extremely bad tempered.

Scolopendra gigantea, is the latin name the Peruvian giant yellow-leg centipede or Amazonian giant centipede, and is among the largest centipedes of the genus Scolopendra growing up to 12 in or more. It can be found in various places throughout South America and the Caribbean, where it preys on a variety of animals including insects, other sizable amphibians, arthropods , reptiles and mammals.

Like other members of the genus scolopendra the body of this creature has 21 or 23 well-marked sections with each section having a pair of legs. Its legs are designed for fast attacks during hunting or for fast retreats when it is attacked. Its head is protected by a flat shield and has two antennae. Two modified legs with sharp claws ( forcipules) are also on its head and these are the weapons used by these voracious hunters to kill their prey or defend themselves. The forcipules are used to penetrate the victims bodies and inject a strong venom. This centipede has poor eyesight and it is virtually blind so it relies highly on touch and its chemoreceptors. The centipede breathes through the round, triangular openings found along the sides of its body which connect to trachea.

This centipede is nervous and jumpy. It is carnivorous and very aggressive, feeding on almost everything it comes across. It is capable of overpowering not only insects or other invertibrates, but also vertibrates including frogs, lizards, mice, snakes, birds, and even bats. They take frogs and toads up to 4 in. Snakes up to 12 in long, birds as big as sparrows, and various types of mice and small rats. They have a very interesting way to catch bats. They climb cave walls to the ceiling and wait for a passing bat. When the prey is close enough the centipede lunges out while holding onto the cave wall with its rear legs and grabs the bat. Then they hold and manipulate their prey with just a few legs attached to the ceiling. When attacking its prey on the ground the centipede will use all of its body to encoil its prey and will use all of its legs to grasp the body of its victim.

The venom of Scolopendra gigantea is very potent, containing acetylcholine, histamine and seratonin (pain mediators), proteases and a cardiodepressant factor. These chemicals can kill most small animals and are very toxic to humans. An attack on a human, normally in self defence can cause severe pain, chills, swelling, fever and fatigue. When the centipede attacks a human is most unlikely to cause death except when the victim is allergic to the venom.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Rừng nhiệt đới Amazon tràn ngập sự sống và có nhiều loài côn trùng ở đó hơn phần còn lại của thế giới cộng lại. Một số loài côn trùng này phát triển đến kích thước khổng lồ như tarantula cỡ đĩa ăn đã được giới thiệu trước đó trong bộ sưu tập này. Rết tarantula có nọc độc nhưng không quá nguy hiểm, không giống như rết khổng lồ Amazonian, loài rết này không chỉ rất độc mà còn cực kỳ xấu tính.

Scolopendra gigantea, là tên latin của rết chân vàng khổng lồ Peru hoặc rết khổng lồ Amazonian, và là một trong những loài rết lớn nhất của chi Scolopendra lớn đến 12 con hoặc hơn. Nó có thể được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau trên khắp Nam Mỹ và Caribê, nơi nó săn mồi nhiều loại động vật bao gồm côn trùng, động vật lưỡng cư khá lớn khác, động vật chân đốt, bò sát và động vật có vú.

Giống như các thành viên khác của chi scolopendra, cơ thể của sinh vật này có 21 hoặc 23 phần được đánh dấu rõ ràng với mỗi phần có một đôi chân. Chân của nó được thiết kế để tấn công nhanh khi săn mồi hoặc rút lui nhanh khi bị tấn công. Đầu của nó được bảo vệ bởi một tấm chắn phẳng và có hai râu. Hai chân được biến đổi với những móng vuốt sắc nhọn (forcipules) cũng ở trên đầu của nó và đây là vũ khí được những thợ săn phàm ăn này sử dụng để giết con mồi hoặc tự vệ. Nọc độc được sử dụng để xuyên qua cơ thể nạn nhân và tiêm một loại nọc độc mạnh. Loài rết này có thị lực kém và hầu như bị mù nên nó phụ thuộc rất nhiều vào xúc giác và các cơ quan thụ cảm hóa học. Rết thở qua các lỗ hình tròn, hình tam giác dọc theo hai bên cơ thể nối với khí quản.

Con rết này rất lo lắng và hay nhảy. Nó là loài ăn thịt và rất hung dữ, ăn hầu hết mọi thứ mà nó bắt gặp. Nó có khả năng chế ngự không chỉ côn trùng hoặc các động vật không xương sống khác, mà còn cả động vật chân đốt bao gồm ếch, thằn lằn, chuột, rắn, chim và thậm chí cả dơi. Họ bắt ếch và cóc dài tới 4 inch. Rắn dài tới 12 inch, chim to như chim sẻ, và nhiều loại chuột khác nhau và chuột nhỏ. Họ có một cách bắt dơi rất thú vị. Họ trèo lên trần hang các vách hang và chờ một con dơi bay qua. Khi con mồi đến đủ gần, con rết lao ra đồng thời bám vào vách hang bằng hai chân sau và tóm lấy dơi. Sau đó, chúng giữ và điều khiển con mồi chỉ bằng một vài chân gắn vào trần nhà. Khi tấn công con mồi trên mặt đất, con rết sẽ dùng toàn bộ cơ thể để cuốn lấy con mồi và dùng tất cả các chân của mình để nắm lấy cơ thể nạn nhân.

Nọc độc của Scolopendra gigantea rất mạnh, chứa acetylcholine, histamine và seratonin (chất trung gian gây đau), protease và một yếu tố gây trầm cảm. Những hóa chất này có thể giết chết hầu hết các động vật nhỏ và rất độc đối với con người. Một cuộc tấn công vào con người, bình thường là để tự vệ có thể gây đau dữ dội, ớn lạnh, sưng tấy, sốt và mệt mỏi. Khi con rết tấn công con người hầu như không có khả năng gây tử vong, trừ trường hợp nạn nhân bị dị ứng với nọc độc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.